Komitéen

 

Trippelkonferansen er et dugnadsarbeid som er gjort mulig av mennesker fra privat næringsliv, sosiale entreprenører og offentlig sektor.

Noen i Trippelkomiteen samlet for å finpusse programmet for 2019. Konferansen arrangeres på dugnad, og målet er å skape en relasjonsarena for privat næringsliv, sosiale entrepenører og offentlig sektor.

Noen i Trippelkomiteen samlet for å finpusse programmet for 2019. Konferansen arrangeres på dugnad, og målet er å skape en relasjonsarena for privat næringsliv, sosiale entrepenører og offentlig sektor.

 
 

Arrangementskomité

 • Marit Haaland Gjerde

 • Kari Holm

 • Siw Trettenes

 Markedsarbeid

 • Alexander Kittilsen

 • Tor Ketil Solberg

 • Magnus Østrem Nesse

 • Joachim Steinbru

 Programkomité

 • Anja Moen Hareim 

 • Torstein Plener

 • Finn Eide

 • Camilla Gram

 

 
Arvid.jpg

Prosjektansvarlig

Arvid Nesse er prosjektleder for Sosialt Entrepenørskap Rogaland og prosjektansvarlig for Trippelkonferansen. Ved eventuelle spørsmål rundt konferansen eller programmet kan du sende epost til ham, så vil han sette deg i kontakt med riktig kontaktperson i komitéen.

se.rogaland@gmail.com // 99 09 52 88