trippelkonferansen-2019.jpg

Program

Torsdag 14. mars 2019

08:00 Registrering og kaffi

08.30 Ivan Vågstøl - direktør Clarion hotel Stavanger / Terje Eide - partner & rådgiver Markedsføringshuset.

Velkommen til Trippelkonferansen 2019

08.45 Anniken Hauglie - Arbeids- og sosialminister.

Åpning og Regjeringens integreringsdugnad

Anniken Hauglie er arbeids- og sosialminister og har vært sentral i arbeidet med regjeringens inkluderingsdugnad. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge i alt 125 millioner kroner for å bidra til til at flere inkluderes i arbeidslivet. Temaet for Trippelkonferansen 2019 er “flere innenfor”, og vi er derfor svært stolte og glade for at hun vil åpne konferansen!

09.05 Ståle J.Knutsen - direktør Allservice AS.

Ressursgruppen for inkluderende arbeidsliv i Næringsforeningen presenterer “Arbeidsløftet”

Ståle Johan Knutsen er leder av ”Ressursgruppen for inkluderende arbeidsliv” i Næringsforeningen. Gruppen ble startet i 2005 og representerer bedriftene Allservice, Avanti Ryfylke, Jæren Industripartner, Sandnes Pro-service, Attende, Uninor, Ranso og Fretex jobb og oppfølging. Visjonen til ressursgruppen er å engasjere regionen i å skape et inkluderende arbeidsliv for alle. Samlet sett representerer de en unik kompetanse og de ønsker å gi Rogaland et arbeidsløft for å få flere mennesker ut av passivitet og gjøre dem til aktive deltakere i samfunnet.

09.25 Renate Thunem - leder RMB Malerservice.

En diagnose er slett ikke et hinder for arbeidslivet. Tvert imot!

RMB Malerservice snur opp-ned på gamle forestillinger og ufarliggjør ADHD-diagnosen. De utfører alt innen maling, sparkling, gulvlegging og tapetsering, men de brenner også for å gi mennesker en ny sjanse. Mange av de ansatte i firmaet har fått en etterlengtet mulighet på arbeidsmarkedet takket være den modige bedriften. Renate Thunem, daglig leder, sier: “Vår største motivasjon er å se mennesker vokse og finne balanse i livet. Vi ser at folk hever hodet og møter blikket med stolthet og glede. DET er gøy det!”

09.45 Camilla T. Tønne - prosjektleder Storhaug Unlimited / Laura Marano - prosjektleder Tøyen Unlimited.

Hvordan etablere et idéverksted for kreative ildsjeler i bydelen?

Camilla Torvik Tønne er prosjektleder for nystartede Storhaug Unlimited som er en del av områdesatsingen på Storhaug. De vil etablere et idéverksted for kreative ildsjeler som vil løse utfordringer i lokalsamfunnet. Idéen kommer fra prosjektet “Tøyen Unlimited” i Oslo som drives av prosjektleder Laura Marano. Hva kan prosjektene lære av hverandre, og hvilke nye muligheter og synergier kan skapes?

10.05 PAUSE - Forfriskninger serveres i foaje

10.25 Steen Hildebrandt - ph.d. - professor og adjungeret professor.

Bærekraftsmålene er for alle

Steen Hildebrandt, R, Ph.D., er professor emeritus i organisasjons- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation ved Aarhus Universitet. Han er trolig Danmarks mest kjente navn når det gjelder ledelse og har skrevet og bidratt til flere hundre bøker om emnet. I 2010 ble han kåret til Danmarks beste foredragsholder innenfor ledelsesområdet og i ti år ble han valgt som årets beste MBA-underviser i Danmark. Han har et brennende engasjement for FNs bærekraftsmål og sier: “Verdensmålene er for alle. FNs 17 verdensmål er ikke FNs mål. Det er alles mål. "Leave no one behind" er det overordnede princip for målene, og det betyder også: Ingen er uden for målene. Målene handler om verden, om helheden, og helheden består af milliarder af dele, og alle delene er forbundet på både synlige og usynlige måder. Målene er globale og lokale. Målene handler om konkrete handlinger udtænkt og gennemført ud fra den vision for verdens fremtid, som målene også repræsenterer.”

10.55 Kristin Koll - partner Aldente / Siv Helene Stangeland - partner Helen og Hard.

Bærekraft i praksis

Siv Helene Stangeland, partner i arkitektfirma Helen & Hard, og Kristin Koll, partner i Aldente kommunikasjonsbyrå, vil presentere hvordan de jobber med bærekraft og metoden Social Presencing Theater (SPT). De har gjort bevisste valg om bærekraft og samfunnsengasjement i forhold til egne kunder og leverandører.

11.15 Ingrid Ihme - direktør Telenor Open mind / Mina Khairalomoum - jobbcoach.

Mangfold i praksis

Ingrid Ihme & Mina Khairalomoum fra Telenor Open Mind vil snakke om “Mangfold i praksis”. I over 20 år har Telenor vært med på å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere har fått en døråpner inn i det ordinære arbeidslivet, via arbeidstrenings- programmet Telenor Open Mind. En av suksessfaktorene bak programmet er den faglige utviklingen deltakerne går gjennom i løpet av programmet. Ingrid og Mina skulle ønske flere bedrifter og organisasjoner fulgte i fotsporene til Telenor Open Mind.

11.45 Tori Aadnesen - medgrunder og leder Ville Veier.

Fra utenforskap til mestring

Gründere og innehavere Tori Nes Aadnesen og Line Merete Larsen har gjennom flere år utviklet Ville Veiers konsept, metode og helhetlige fokus. De gir mye av seg selv for å finne den indre styrken hos deltakerne. Ville Veier er et tilbud til unge mennesker som har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning over lengre tid. De tilbyr et unikt og nyskapende nasjonalt konsept for å styrke psykisk helse og livsmestring hos ungdom og unge voksne. Forskningssamarbeidet med NTNU omtaler Ville Veiers arbeid som pionerarbeid i norsk kontekst.

12.05 LUNSJ - Lunsjbuffet i restaurant

13.05 Kulturelt innslag ved Trond Ole Paulsen.

En lun, lekker og løyen vaskeekte rogalending. Han er kultursjef i Strand kommune. Trond Ole Paulsen leverer noe så sjeldent som musikalske opplevelser med lattergaranti. Han har gjort det til sitt varemerke å slentre bekymringsløst langs grensen mellom visesang og stand-up.

13.20 Maria Aasbø - leder Ungt Entreprenørskap Rogaland. Marte, Live, Bård, Oddgeir, Ørjan og Guro fra Green Surprise EB.

Gjør noe med det! Elevbedrifter med fokus på sosialt entreprenørskap.

Maria Aasbø er daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland. Hun vil fortelle hvordan det å drive bedrift som en del av undervisningen gir elever mulighet til å være verdiskapere. Med fokus på sosialt entreprenørskap og bærekraft bidrar de til å gjøre en forskjell i samfunnet, som en del av skolehverdagen. Med seg på scenen har hun elever fra Håvåsen Ungdomsskole som vil dele sine erfaringer med elevbedriften Green Surprise EB. Ungt Entreprenørskaps visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

13.40 Frode Fjeldsbø - ordfører Smart Gjesdal / Hege Bjerg - grunder og leder Smiå.

Hvordan skaper vi smarte byer & samtidig ivaretar de menneskelige verdiene i kommunene våre?

Ordfører Frode Fjeldsbø vil snakke om hvordan vi kan skape smarte byer, samtidig som vi ivaretar de menneskelige verdiene. Gjesdal kommune vil skape et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn hvor innbyggerne opplever tjenester som er tilpasset sine individuelle behov. De vil også fremme næringsutvikling og få flere til å starte egen bedrift i kommunen. Hege Bjerg er gründer av Smiå, et kurs- og kompetansesenter for blant annet mennesker som ikke har ordinær jobb eller skoleplass. Ved frivillig hjelp fra næringsliv, nærmiljø og medarbeidere i kommunen utgjør de en viktig forskjell i menneskers hverdag og liv.

14.00 Ventilene Viste Strandhotell - leder Elisabeth Lied.

Kirkens bymisjon - hotelldrift som forebyggende arbeid for unge pårørende

Elisabeth Lied er hotelldirektør ved Ventilene - Kirkens Bymisjons satsing på unge som pårørende. Sommeren 2017 overtok Bymisjonen driften av Viste Strandhotell på Randaberg hvor de inviterer unge mennesker fra 13-23 år med gode aktiviteter, leksehjelp, arbeidstrening og mye god voksenkontakt. Elisabeth er norges representant i EUs Young Carer nettverk, deltaker i internasjonalt Advisory Board for unge pårørende og styreleder for organisasjonen “Barn av Rusmisbrukere”. ”Vi skal vise at våre ungdommer har så mange ressurser at de faktisk kan være med å drive et hotell» uttaler Elisabeth.

14.20 PAUSE - Forfriskninger serveres i foaje

14.45 Lars Ueland Kobro - leder SESAM.

Er sosiale entreprenører en nyttevekst eller ugress i velferdsstaten?

Lars Kobro er en av Norges fremste ressurspersoner på sosialt entreprenørskap og samskapende innovasjon. Han har vært sentral i viktige publikasjoner som «La oss gjøre det sammen» og «Veier til samarbeid». Han har omfattende prosjektledererfaring fra både sosialt arbeid, næringsutvikling og fra kulturfeltet. Lars er ”framtidsforsker” med verktøykassa full av prosessverktøy og trendanalyser som ofte benyttes i framtidsverksteder eller andre deltakerbaserte prosesser. Han er også autorisert ”Ideastronaut” fra Stig og Stein Idelaboratorium.

15.05 Linda Øye - grunder Fra Offer til Kriger.

Vi forholder oss ikke til diagnoser eller fortid, men til hele mennesket.

Linda Øye er gründer med et sterkt motto: “Å våge, tro og drømme!” Hun har bygget opp sin sosiale entreprenørskapsbedrift fra egne erfaringer og selv tatt reisen fra “offer til kriger”. Linda pleier å si at jobben hennes er å normalisere galskap. Etter å ha tilbrakt nesten 9 år på psykiatrisk avdeling, og vært varig ufør, driver hun nå egen virksomhet med veiledning og humorshowet «Åpen dag på lukket avdeling». Hun har deltatt i arbeidet med regjeringens pakkeforløp for psykisk helse og rus. Linda er kjent for å bruke humor rundt alvorlige temaer og snakker et språk som alle kan kjenne seg igjen i. Hun sier: “Vi forholder oss ikke til diagnoser eller fortid, men til hele mennesket.”

15.25 Oppsummering og vel hjem

15.30 - 16.00 Mingling i foajèen